Kunnen er geen zonnepanelen op daken worden geplaatst?

Zon op dak wordt actief gestimuleerd via subsidies en campagnes, maar levert lang niet genoeg energie op om de doelstellingen te halen. Dit heeft met een aantal zaken te maken:

  • Niet ieder dak is geschikt (niet stevig genoeg, niet op het zuiden);
  • Particuliere woningbezitters kunnen niet worden verplicht zonnepanelen te plaatsen op hun dak, en beslissen dus zelf of en wanneer ze dit doen;
  • De overheid heeft beperkte mogelijkheden om sociale huurwoningen of bedrijvenpanden te verplichten om zonnepanelen te plaatsen;
  • Zelfs wanneer alle daken in de gemeente vol zouden worden gelegd met zonnepanelen zou dit niet voldoende energie opwekken, omdat het energieverbruik te hoog is

De berekeningen voor de hoeveelheid beschikbaar dakoppervlak, de benodigde energieopwek voor het behalen van energieneutraliteit en hoe uw gemeente hier verder aan werkt zijn meestal terug te vinden in het gemeentelijk beleid voor duurzaamheid.

Energieneutraliteit houdt in dat alle energie die binnen Nederland gebruikt wordt, ook duurzaam wordt opgewekt. Willen we gezamenlijk deze doelen halen, dan moet alle verschillende manieren van duurzame energie worden toegepast. Dat betekent windmolens, geothermie, biomassa, zonnepanelen op daken en zonnepanelen op velden.  

Geplaatst in .