Zonnepark Losser

De projectlocatie heeft een oppervlakte van ongeveer 21 hectare. Hiervan is een deel zonnepark, namelijk zo’n 19 hectare. Het resterende deel wordt gebruikt om het zonnepark in te passen in de omgeving. Zo wordt ongeveer 1,4 hectare besteedt aan een kruidenzone met bloemrijk grasland, wat de ecologie in de omgeving ten goede zal komen. Ook zijn nieuwe bomen, struiken en planten aangeplant. Verder zijn er wildcorridors, waardoor het zonnepark de beweging van de dieren in de omgeving niet zal belemmeren. Tenslotte is nabij de Drielandsteen een recreatief punt ingericht.

Zonnepark operationeel

Het Zonnepark aan de Drielandweg te Losser is inmiddels gebouwd en operationeel. Hieronder is een aantal foto’s te zien.