Zonnepark Losser

De projectlocatie heeft een oppervlakte van ongeveer 21 hectare. Hiervan wordt een deel zonnepark, namelijk zo’n 19 hectare. Het resterende deel zal gebruikt worden om het zonnepark in te passen in de omgeving. Zo wordt ongeveer 1,4 hectare besteedt aan de aanleg van een kruidenzone met bloemrijk grasland, wat de ecologie in de omgeving ten goede zal komen. Ook worden nieuwe bomen, struiken en planten aangeplant. Verder komen er bijvoorbeeld wildcorridors, waardoor het zonnepark de beweging van de dieren in de omgeving niet zal belemmeren. Daarnaast zal ruimte vrijgehouden worden bij de Drielandsteen.