Zonnepark Losser

De duurzame energie die in Nederland wordt opgewekt is nog maar deels afkomstig van zonnestroom. In Nederland zien we zonnepanelen vooral op daken en aan gevels. Maar voor de energietransitie is meer nodig dan alleen de beschikbare ruimte op en aan gebouwen. Daarom zullen ook zonnepanelen op land moeten worden geplaatst, een zogenaamd “zonnepark”. In omringende buurlanden worden al veel langer zonneparken gebouwd. De laatste jaren zijn zonneparken (>5ha) ook steeds vaker te zien in Nederland.

Energietransitie

Nederland heeft de doelstelling om in 2023 minimaal 16% aan duurzame energie te produceren. In 2030 moet dit zelfs 70% zijn, met energieneutraliteit (alle gebruikte energie wordt ook lokaal opgewekt) in 2050. Op dit moment is nog maar 7,4% van ons energieverbruik afkomstig uit hernieuwbare bronnen.

Van het totale energieverbruik in Nederland is maar 0,6% afkomstig uit zonne-energie (2019, Centraal Bureau voor de Statistiek). Dit betekent dat we de hoeveelheid duurzame energie met 62,6% moeten verhogen in tien jaar tijd; er is dus nog een lange weg te gaan. Om deze doelstellingen te bereiken zijn grootschalige zonneparken nodig. Dit komt doordat zulke parken in weinig tijd veel duurzame energie kunnen leveren.

Zon op dak

De plaatsing van zonnepanelen op daken heeft in nationaal en regionaal beleid een grote voorkeur. Helaas zijn dakinstallaties in verhouding zo’n 30% duurder dan grondgebonden zonneparken. Ze wekken ook veel minder energie op. De doelstellingen uit de energietransitie kunnen niet worden gehaald met alleen zon op dak. Er moeten grotere stappen worden gezet, en dit kan in de vorm van een zonnepark. Hiervoor dient wel grond te worden opgeofferd, en het is belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt. Om het gebruik van de grond zoveel mogelijk te beperken probeert Kronos om bij een zonnepark ook de daken van de grondeigenaar met panelen te beleggen.

Lokale opwek

De opwek van energie zal in de toekomst niet meer gebeuren door een handjevol grote centrales met fossiele brandstoffen verdeeld over Nederland. In plaats daarvan ontstaat er een lokale opwek: de energie die in een gemeente wordt verbruikt, wordt (grotendeels) ook daar opgewekt. Dit betekent dat voor veel burgers de energietransitie ook letterlijk zichtbaar wordt door veranderingen in het bestaande landschap. Wij doen ons uiterste best om met deze projecten niet alleen duurzame energie op te wekken, maar ook te zorgen dat het landschap hierdoor zo min mogelijk vervuild wordt. Dit doen we door een goede landschappelijke inpassing te ontwerpen. Daarnaast proberen we de biodiversiteit op de locatie flink te verbeteren, door bijvoorbeeld het inzaaien van kruiden of het aanleggen van bosblokjes of poelen. Wij doen dit alles in overleg met de inwoners uit de buurt, om zo goed mogelijk bij hun wensen aan te sluiten. Op die manier kan onze energieproductie in de toekomst schoner, duurzamer en verantwoorder worden ingericht.

25 jaar

Een zonnepark krijgt een tijdelijke vergunning voor maximaal 25 jaar. Daarna is de vergunning niet meer geldig, en moet het zonnepark worden opgeruimd. De grond wordt in de oude staat teruggegeven aan de grondeigenaar. De installaties worden gerecycled. De verwachting is dat over 25 jaar de technologie verder is gevorderd, en zonne-energie ook op minder ruimte kan worden opgewekt.

Een zonnepark is een groot en duur project. Het is daarom belangrijk dat zo’n project ook financieel sterk is, en 25 jaar mee kan. Om de productie van duurzame energie te ondersteunen heeft de Nederlandse overheid daarom in 2016 de SDE subsidieregeling ingevoerd. Hiermee kan voor de eerste 15 jaar een subsidie worden verkregen die ervoor zorgt dat een zonnepark project rendabel kan worden ontwikkeld.

Kenmerken van zonneparken

  • Vrij van geluid en uitstoot;
  • De bouwperiode bedraagt minder dan 4 maanden met zo min mogelijke overlast in de zin van geluid en toegang voor voertuigen;
  • Geen gebruik van permanente betonnen funderingen;
  • Geen grondbewerking en minimale menselijke tussenkomst gedurende 25 jaar;
  • De grond kan zich herstellen van eerdere landbouwactiviteiten en een nieuw ecosysteem voor kleine dieren zal ontstaan;
  • Case studies van andere zonneparken hebben een flinke toename van biodiversiteit aangetoond;
  • Alle onderdelen zijn 100% milieuvriendelijk, volledig te verwijderen en recyclebaar na de exploitatie periode.